Hart voor Kinderen kaarten-aktie

HART VOOR KINDEREN
U verstuurt toch ook graag kaarten naar iemand die jarig is?

Voor de stichting Hart voor Kinderen verkoop ik dit jaar zelfgemaakte aquarel-fotografiekaarten en eigen gemaakte fotokaarten om zo deze stichting te steunen!
Doet u ook mee?

Stichting Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in om verlaten en kwetsbare kinderen in 
zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doen we 
door kleinschalige projecten en incidentele noodhulp met op korte termijn zichtbare resultaten. 
Speerpunten daarbij zijn: kinderopvang, ontwikkelingshulp, armoedebestrijding, onderwijs en zelfredzaamheid.
Wilt u meer informatie over deze Stichting? Dan verwijs ik u graag naar de website www.hartvoorkinderen.nl
Ook zijn er geregeld documantaires te zien van  Hart voor Kinderen op de zender Family7 (Ziggo 230)