Hart voor Kinderen

Stichting Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in om verlaten en kwetsbare kinderen in 
zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doen we 
door kleinschalige projecten en incidentele noodhulp met op korte termijn zichtbare resultaten. 
Speerpunten daarbij zijn: kinderopvang, ontwikkelingshulp, armoedebestrijding, onderwijs en zelfredzaamheid.
Wilt u meer informatie over deze Stichting? Dan verwijs ik u graag naar de website www.hartvoorkinderen.nl
Ook zijn er geregeld documantaires te zien van  Hart voor Kinderen op de zender Family7 (Ziggo 230)
Ik doneer 10% van mijn opbrengsten naar Hart voor Kinderen